• مطالعه بیولوژی و مدیریت تلفیقی اویارسلام ارغوانی در مزارع پیاز جنوب کشور, ,

  - استاد راهنما: محمدتقی آل ابراهیم
 • تعیین عوامل مدیریتی موثر بر استفاده بهینه از نهاده ها در تولید سیب زمینی استان اردبیل, ,

  رضا سلیمی - استاد راهنما: علیرضا عبدپور
 • - مدلسازی فرسایش سازندهای سطحی و تولید رسوب در حوضه آبریز سد حنا با استفاده از روش پسیاک اصلاح شده و سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS- محمد قاسمی, ,

  محمد قاسمی - استاد راهنما: فریبا اسفندياري درآباد
 • ارزیابی مدل هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیک GIUH در حوضه معرف گنبد(همدان)- مهدی بهروزی, ,

  مهدی بهروزی - استاد راهنما: فریبا اسفندياري درآباد
 • بررسی و تجزیه و تحلیل سیلاب در حوضه آبریز رودخانه کرگانرود- روهام حیدرنژاد, ,

  روهام حیدرنژاد - استاد راهنما: فریبا اسفندياري درآباد
 • ارزیابی عملکرد هیدرولیکی و بهره­برداری کانال اصلی توزیع آب در شبکه آبیاری سد اردبیل, ,

  منوچهر پوریامنش - استاد راهنما: امین کانونی
 • بررسي اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و عملكرد محصولات عمده دشت اردبیل, ,

  شهرام جعفرپور - استاد راهنما: امین کانونی
 • ارزيابي کيفيت آب زيرزميني جهت مصارف کشاورزي با استفاده از سیستم استنتاج فازي (مطالعه موردی: دشت آذرشهر), ,

  - استاد راهنما: امین کانونی
 • ارزیابی اثرات تغییر اقلیم روی خصوصیات هیدرولوژیکی حوزه آبخیز یامچی, ,

  مهدیه ارسی - استاد راهنما: امین کانونی
 • پیش ­بینی جریان ورودی به مخزن سد با استفاده از تحلیل سری­های زمانی و روشهای هوشمند (مطالعه موردی: سد مخزنی یامچی), ,

  سهیلا اورجی - استاد راهنما: امین کانونی
 • برنامه ­ریزی تخصیص آب حوضه آبریز بالخلی­چای در شرایط کم آبی با استفاده از مدل MODSIM, ,

  فرشته آرامی - استاد راهنما: امین کانونی
 • تخصیص بهینه آب و سطح زیر کشت محصولات در شرایط محدودیت منابع آب (مطالعه موردی: شبکه آبیاری یامچی، اردبیل), ,

  شیما آقازاده اردبیلی - استاد راهنما: امین کانونی
 • برآورد رواناب در حوضه­ های آبریز فاقد آمار با استفاده از عوامل هواشناسی و فیزیوگرافی حوضه ­ها (مطالعه موردی: استان اردبیل) , ,

  بتول پورسیف اللهی - استاد راهنما: امین کانونی
 • تربیت بیش از 20 دانشجوی تحصیلات تکمیلی, ,

  کارشناسی ارشد و دکتری - استاد راهنما: مسعود گنجی
 • سعید آقاعزیزی. 1400. بررسی امکان تشخیص و جداسازی ناخالصی توده دانه گندم به کمک میز وزنی و روش پردازش ویدیو. گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی. , ,

  - استاد راهنما: ترحم مصری گندشمین
 • مجتبی داداش‌زاد ه. 1400. تشخیص علف هرز از محصول برنج با استفاده از بینایی استریو و هوش مصنوعی. گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی. (, ,

  - استاد راهنما: ترحم مصری گندشمین
 • محمد شکفته. 1400. بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانو بیودیزل بر پارامترهای عملکرد و آلاینده‌های زیست‌محیطی موتور دیزل. گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی. (, ,

  - استاد راهنما: ترحم مصری گندشمین
 • آرام حیدری مله نی . 1399. بررسی تأثیر افزودن نانو ذرات کوانتومی زیست‌تخریب‌پذیر به سوخت بیودیزل بر عملکرد و آلاینده‌های خروجی اگزوز یک موتور دیزل. گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی. (, ,

  - استاد راهنما: ترحم مصری گندشمین
 • افشین عزیزی . 1399. طراحی و پیاده‌سازی سیستم مبتنی بر بینایی استریو و هوش محاسباتی جهت تعیین کیفیت شخم. گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی. (960620, ,

  - استاد راهنما: ترحم مصری گندشمین
 • , ,

  - استاد راهنما: مرجان عابدی