پورتال پژوهشـــــی

دانشگاه محقق اردبیلی
آخرین مقالات ثبت شده
 • Iran-US Confrontation in the International System

  رهبر طالعی حور

 • منابع سیاست گذاری استراتژیک در ایالات متحده آمریکا

  رهبر طالعی حور

 • بررسی مقایسه ای سیاست خارجی ترامپ و بایدن در قبال جمهوری اسلامی ایران

  رهبر طالعی حور

 • نقش برنامه های شاد شبکه نسیم در وحدت و انسجام ملی

  رهبر طالعی حور

 • نقش بنیاد دفاع از دمکراسی در سیاست خارجی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

  رهبر طالعی حور

403+

اعضا

7427+

مقالات

266+

کتابها

283+

طرح های تحقیقاتی